Faculty of Engineering Department of Information Systems Creation Academic Staff
Professor (Total:8)
   Akiyoshi Masanori
   Fujioka Atsushi
   Imai Takamasa
   Morita Hikaru
   Sekozawa Teruji
   Shindoh Susumu
   Sugimoto Takeshi
   Yoshida Minoru
Associate Professor (Total:2)
   Nishizawa Koki
   Uchida Satoshi
Assistant Professor (Total:6)
   Kagawa Toshinao
   Kuwano Issei
   Nagai Shunya
   Okuno Shoji
   Ozawa Yukio
   Takaoka Asahi
Research Assistant (Total:1)
   Sasaki Taroh